Vitajte v akadémii Calma

Naše kurzy slúžia tým, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti duševného zdravia.
Write your awesome label here.

Kurzy duševného zdravia pre klientov a pre ich blízkych

Na klinike Calma poskytujeme od jej otvorenia prezenčné vzdelávacie programy. Každý kurz Calma sa zameriava na konkrétnu odbornú tému a má svoje určené publikum (zameranie je buď priamo na osobu prežívajúcu komplikácie v oblasti duševného zdravia, alebo blízke osoby touto komplikáciou zasiahnuté (napr. rodičia).
K prezenčným kurzom, ktoré naďalej rozvíjame a posilňujeme, pridávame na tejto stránke aj nový formát - digitálne kurzy Calma.

Spoznajte našich terapeutov

Kurzami Vás sprevádzajú naši odborníci z ambulancií Kliniky duševného zdravia Calma.

PREČO DÁVA ZMYSEL VZDELÁVAŤ SA V AKADÉMII CALMA?

Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby boli praktické a nápomocné. Pomôžu Vám lepšie porozumieť vybraným problémom.
Tam, kde je to v kurzoch možné, uvádzame aj praktické návody na realizáciu zmien nevyhnutných na dosiahnutie zlepšenia existujúceho stavu klienta alebo jej blízkej osoby.

VYSVETLENIE
PROBLÉMU

Každý problém v kurze detailne vysvetlíme teoreticky a tiež cez praktické príklady.

ODBORNÝ
OBSAH KURZU

Obsah vychádza z aktuálnych vedecky overených poznatkov z danej oblasti. 

TESTOVANIE DOSIAHNUTÝCH VEDOMOSTÍ

V každom kurze pomáhame klientom osvojiť si vedomosti aj formou testov a ďalších pomôcok pre zapamätanie.

SYNERGIA
S TERAPIAMI

Absolvovanie kurzu nie je náhradou individuálnych alebo skupinových terapií. Je vhodným doplnkom pre informovanosť a lepšiu orientáciu v téme.

Každý kurz obsahuje

  • VZDELÁVACIE VIDEÁ
  • ELEKTRONICKÉ ZOŠITY
  • PRAKTICKÉ RADY
  • ODBORNÉ INFORMÁCIE

Naše aktuálne kurzy

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH