Tréning emočnej sebaregulácie

Každú stredu o 18:00 hod
Klinika Calma, Bratislava

Aj s emóciami sa dá pracovať...

Všetci máme skúsenosť s emóciami. Od momentu, kedy ich vedome nevnímame, až po úplné zaplavenie nášho vnútra. Strach, hnev, úzkosť, panika, bezmocnosť či prázdno nám vedia skomplikovať denný život.

Otvárame priestor pravidelného tréningu pre získanie sebaregulačných zručností. Pripravili sme pre Vás rôzne dychové cvičenia, techniky práce s telom či s pozornosťou.

Cieľom tréningu je pochopiť princípy sebaregulácie a vytvoriť si vlastný repertoár techník, ako prvú pomoc pri záťažovej situácii.

Emócie sú veľmi dôležité - nebudeme Vás viesť k životu bez nich. Náš zámer je, aby ste našli skúsenosť, že emócie sú dobrým radcom, ale nemusia byť pánom.

Umenie práce
s emóciami
a synergický efekt

20 - 24
sebaregulačných techník

Teoretické aj praktické porozumenie téme

O tréningu

Tréning emočnej sebaregulácie každú stredu o 18:00 hod., v priestoroch kliniky duševného zdravia Calma, na Zochovej 5 v Bratislave  a trvá 50 minút.

Je skvelé tréning navštevovať pravidelne, ale nie je to nutnosťou .
Na stretnutí sa naučíte 2 nové techniky
pre zvládanie svojich emócií. Po 12-tich tréningoch techniky opakujeme.

Účasť na jednom tréningu je kapacitne limitovaná na 12 členov.

  50 minút
  Cena za 4 tréningy je 69 eur
 Začíname už 15. novembra 2023 o 18:00
a pokračujeme každú stredu

O lektorke

Mgr. Katarína Stančeková

Učaroval jej odbor psychiatrie už po skončení SŠ ako mladej začínajúcej sestry. V Psychiatrickej nemocnici v Pezinku sa rozhodla nielen pokračovať v získavaní odborných zručností, ale aj rozširovaní odborného portfólia svojich vedomostí. Po ukončení špecializačného štúdia na Slovenskej postgraduálnej akadémii v Bratislave (v roku 2000) pokračovala na VŠ. Začala sa vzdelávať v odbore Ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ukončené v roku 2007 magisterským titulom) a súbežne študovalo v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na tejto univerzite.

Svoje vedomosti, ale najmä praxou získané odborné zručnosti odovzdávať študentkám VŠ zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo. Neskôr pokračovala v manažérskom štúdiu na SZU Lekárskej fakulty v Bratislave (ukončené v roku 2016) v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.

Má vedomosti, zručnosti a skúsenosti s nácvikom relaxačných a stabilizačných techník, vedenie skupinových aktivít u detí i dospelých, je facilitátorkou TIR – u. Svoje odborné zručnosti zúročuje aj v dištančnom poradenstve v krízovej intervencii.
Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v sekcii psychiatrických sestier a Ligy za duševné zdravie.

Sebaregulácia

Preberanie zodpovednosti za reguláciu vlastného prežívania má pozitívny dopad nielen na vzťahy s okolím, ale aj na vzťah so sebou

Odbúravanie stresových nábojov v tele, s pozitívnym vplyvom na psychiku aj fyzického tela

Zvyšuje schopnosť uniesť vo vlastnej individuálnej terapii kľúčové a často náročné témy

Zoznam techník v konkrétnom týždni

Odporúčame Vám poskytnúť kompletný cyklus 12 tréningov. Do cyklu je možné nastúpiť v ktoromkoľvek týždni.
Po ukončení cyklu 12 sedenie sa techniky opakujú.

Tréning emočnej sebaregulácie


Tréning emočnej sebaregulácie na Klinike Calma si môžete
vychutnať v podobe 
4x tréningov (1 mesiac) v sume 69 eur.
Použite, prosím, tlačidlo vyššie a zabezpečte si svoje miesto
s použitím zľavového kupónu 
EMOCIE30.


Nevyhovuje Vám trénovať v skupine?
Kontaktujte nás na našej emailovej adrese. Radi Vám Tréning emočnej sebaregulácie poskytneme individuálne .