Uzavretá terapeutická skupina

Skupinová psychoterapia

Klinika Calma, Bratislava

Čo je skupinová psychoterapia

Skupinová terapia je forma psychoterapie, ktorá k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny, alebo skupinovú dynamiku.

Cieľom skupinovej terapie je zlepšiť kvalitu života človeka. Nakoľko sme od narodenia sociálne bytosti a väčšinu života trávime v skupinách a spoločnosti, skupinová terapia prináša spôsob ako si overovať a zlepšovať svoje sociálne zručnosti, postoje a názory v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny.

Prostredníctvom spätných väzieb od členov skupina ponúka možnosť nazrieť do problému z viacerých uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia.

Psychoterapeutická skupina

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame v mesiaci október nový skupinový program - Skupinovú psychoterapiu. Pôjde o uzavretú terapeutickú skupinu, ktorá sa bude v rovnakom zložení stretávať dvakrát mesačne po dobu jedného roka.

Skupina sa koná v terapeutickej miestnosti so stoličkami usporiadanými do kruhu tak, aby každý človek videl všetkých ostatných členov skupiny. Členovia skupiny sa pri úvodnom stretnutí s terapeutmi oboznámia s pravidlami, metódami a cieľmi skupiny.

Skupinu tvorí ju stabilný počet a zloženie účastníkov, ktorí sa stretávajú dlhodobo, 2x mesačne po dobu jedného roka. Jedno stretnutie trvá 90 minút.

Kto sa môže zúčastniť?
Skupinovej psychoterapie sa môžu zúčastniť aktuálni klienti v starostlivosti kliniky Calma, alebo noví klienti po absolvovaní Vstupného obrazu v sume 99 eur, ktorý nám umožní klienta spoznať a posúdiť vhodnosť zaradenia do psychoterapeutickej skupiny. Skupina nie je vhodná pre klientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.
  2x mesačne, utorok od 16:30 - 18:00 hod
  90 minút
  Program je možné platiť polročne v sume 279 eur alebo ročne v sume 549 eur
 Začíname 10. októbra 2023 o 16.30 hod

Zostávajú 4 voľné miesta

O lektoroch

Mgr. Michaela Trúchla

Je absolventkou FiF UK v odbore psychológia. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov venovala diagnostike a terapii detí a teenagerov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Neskôr pracovala ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie. Má tiež skúsenosti s prácou v korporátnej sfére.
Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, práci s terapeutickými kartami, diagnostike a terapii v metóde Sindelar, hypnóze a autogénnom tréningu. Vyše desať rokov sa venuje Proces orientovanej psychológii.
Orientuje sa na terapiu depresií, úzkostných stavov, vzťahové problémy a sebarozvoj. Jej obľúbenou témou je ADHD u dospelých klientov.

Mgr. Jana Antošková

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016 ukončila 5-ročný výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapií (KBT) a v  roku 2019 získala špecializáciu v odbore Klinická psychológia. Je zapísaná v registri Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.Má viac ako 10-ročnú prax s individuálnou a skupinovou psychoterapiou, psychoedukačnými skupinami a psychodiagnostickými vyšetreniami. Venovala sa primárne dospelým a adolescentom so závislosťou, ale aj širokou škálou ďalších problémov (najmä depresie, úzkosti, panické poruchy, poruchy príjmu potravy a pod.).Absolvovala viaceré odborné workshopy a semináre (Základný kurz v Rorschachovej metóde, Test ruky, Využitie kresby pri otváraní témy rodina, Arteterapia a ďalšie). Aktívne sa zúčastňuje na odborných medzinárodných konferenciách. Má dlhoročné skúsenosti s telefonickou krízovou intervenciou pre deti aj dospelých.

Absolvujte Vstupný obraz pre zaradenie
do psychoterapeutickej skupiny

Vstup do terapeutického procesu je prvotné sedenie s klientom nevyhnutné pre riadny vstup do individuálneho alebo skupinového terapeutického programu.

Cena Vstupného obrazu je 99 eur.

Po zakúpení Vás budú kontaktovať naše Dobré duše a dohodnú s Vami vhodný termín sedenia
s jednou z našich odborníčok.