Intenzívny workshop pre dospelých s ADHD

Ako sa naučiť žiť s ADHD

Začíname 11. marca 2024 / Klinika Calma, Bratislava.

Prihlásiť sa môžte do 26.2.2024 zakúpením kurzu.

Ešte 6 voľných miest!

Hlavné témy
workshopu ADHD:

  • pochopenie diagnóze ADHD
  • spôsoby manažovania ADHD v bežnom živote
  • motivácia, návyky, time management
  • regulácia emócií a starostlivosť o seba

 4 intenzívne stretnutia (90 min/stretnutie)
 vždy v pondelok o 17:00 hod
 začíname 11. marca 2024
(termíny následných stretnutí sú: 25.3., 8.4. a 22.4.) 
 cena workshopu je 99 EUR na osobu
 miesto Klinika Calma
, Zochova 5, Bratislava

Workshop pre dospelých s ADHD

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame nový skupinový program pre dospelých s ADHD. 

Čakajú Vás 4 intenzívne stretnutia, počas ktorých budete môcť získať dôležité informácie o diagnóze ADHD a stratégii a prístupe k lepšiemu zvládaniu symptómov vo Vašom pracovnom prostredí, ale aj v súkromnom živote.

Na workshope sa spoločne zameriame na motiváciu, tvorbu návykov, time management, rozhodovací proces, prioritizáciu úloh, reguláciu emócií a vzťahové ťažkosti.

Dôležitou súčasťou programu je hľadanie spôsobov zvládania symptómov, adaptácie a starostlivosti o seba.

Workshop pre dospelých s ADHD prebieha v malých skupinách (6-8 osôb) osobne v budove na Zochovej 5.

Jednotlivé témy na seba nadväzujú. Prípadné vynechanie niektorého stretnutia však nie je prekážkou pre pokračovanie vo workshope. 

O lektorke:

Mgr. Michaela Trúchla

Je absolventkou FiF UK v odbore psychológia. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov venovala diagnostike a terapii detí a teenagerov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Neskôr pracovala ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie. Má tiež skúsenosti s prácou v korporátnej sfére.
Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, práci s terapeutickými kartami, diagnostike a terapii v metódach Sindelar, hypnóze a autogénnom tréningu. Vyše desať rokov sa venuje Proces orientovanej psychológii.
Orientuje sa na terapiu depresií, úzkostných stavov, vzťahové problémy a sebarozvoj. Jej obľúbenou témou je ADHD u dospelých.