Vzdelávací kurz

Liečebno-pedagogický program pre predškolákov

Milí rodičia!

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame v mesiaci apríl nový skupinový program pre predškolákov! Uvítame všetkých, ktorí by si chceli spolu s nami zdokonaliť svoje schopnosti.

Začíname už v utorok 16. apríla 2024 o 16:00.
 • Klinika Calma, Zochova 6, Bratislava

  miesto konania
 • 11-týždňový kurz

  1x týždenne
 • cca 45 minút

  utorky o 16:00
 • 6 detí v skupine

  maximum (min. 3)
 • Deti od 5-7 rokov

  pre predškolákov
 • Nevhodné

  pre deti s autizmom
 • 10 stretnutí

  1 záverečná konzultácia

O kurze

Pre koho je kurz vhodný?

Vhodné pre predškolákov vo veku 5 až 7 rokov.

Uvítame všetkých, ktorí by si chceli spolu s nami zdokonaliť svoje schopnosti.

Máme v pláne pracovať s deťmi na rozvíjaní zručností prirodzenou a hravou formou. Aby nám to išlo ľahšie, bude s nami všetky úlohy plniť aj plyšáčik “Kalmáčik”.

Na záverečnej konzultácii dostane od nás rodič odporúčania, ktoré sa pokúsime “ušiť na mieru” pre každé dieťa. Rodičovi povieme, čomu sa má s dieťaťom venovať, na čo sa má zamerať pri prehlbovaní a rozvíjaní silných a slabých stránok.

Cieľom konzultácie je poskytnúť rodičovi “návod”, aby vedel cielene podporovať nadanie a talent svojho dieťaťa a súčasne rozvíjal oblasti, ktoré sú slabším miestom jeho dieťaťa.

Ako prebieha kurz?

10 zážitkových stretnutí určených pre deti a a 1x záverečná konzultácia s rodičom s následnými odporúčaniami

Program je zameraný na podporu a rozvíjanie psychických funkcií potrebných pre učenie sa.

Je členený do tematických okruhov: zrakové vnímanie, sluchové vnímanie a motoriku.

Každý tematický okruh obsahuje cvičenia, ktoré sú hravé, podporujúce prirodzenú aktivitu dieťaťa a súčasne nápomocné pri stimulácií dôležitých oblastí pre učenie sa.

Na záverečnom stretnutí by sme si prostredníctvom konzultácie prešli jednotlivé oblasti a spoločne zhodnotili svoje zistenia a postrehy.
Prečo absolvovať tento kurz?

3 tematické okruhy

Zrakové vnímanie:
budeme spresňovať zrakové vnímanie, zdokonaľovať optickú pamäť ako aj schopnosť optického členenia,

Sluchové vnímanie:
rozvíjanie sluchového vnímania (akustickej pamäti a pozornosti), rytmizáciu verbálneho prejavu, ako aj na precvičenie slov s určenou hláskou na začiatku slova. 
Motorika:
budeme rozvíjať celkovú pohyblivosť dieťaťa, jeho koordináciu, obratnosť a pod.
Lektorka

Mgr. Liliana Šimečková PhD.

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písanie, počítanie, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa. 

Ponúkam psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostikuje poruchy učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa. 

Absolvovala viaceré odborné dielne a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami. 

Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí. Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončilo v roku 1996.

V roku 2002 získal doktorát z odboru špeciálnej pedagogiky. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. 

V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.
Lektorka

Mgr. Júlia Reháková

Vyštudoval odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V diplomovej práci sa venovala inklúzii dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole. 

Svoju prax vykonávala v špeciálnej triede pre deti s poruchami autistického spektra, v domove sociálnych služieb, kde pracovala najmä s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a v centre zameranom na diagnostiku a liečbu porúch pamäti. 

Počas magisterského štúdia absolvovala terapiu hrou, arteterapiu a psychomotorickú terapiu. 

Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu a cyklus kurzov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen). 

Je členkou PRO LP Asociácie liečebných pedagógov.

Čo hovovoria klienti o Calme? 

Kliniku Calmu naozaj odporúčame, majú krásny prístup k deťom, snažia sa vyjsť v ústrety, stále hľadajú riešenia a rozmýšľajú ako viac pomôcť dieťaťu. Poskytujú konzultácie aj so školou, ktorú diéta navštevuje, organizujú rôzne podporné skupiny pre rodičov a pre deti. Prostredie je veľmi pekné, čisté.
Jana Chlebanova
Calma je odborné a prvotriedne zariadenie, ktoré nám neskutočne pomohlo riešiť náhlu situáciou s dcérou. Dokázali podať odbornú pomoc a podporu pre nás rodičov. Ani raz sme nepochybovali o odbornosti pani doktorky a celého tímu. Zároveň sa všetky stretnutia diali v priestoroch s veľmi príjemnou atmosférou, čo dokázalo zmierniť naše trápenie. Ďakujeme za pomoc.
Barbora Krištofová
Sú v živote situácie, s ktorými si napriek obrovskej snahe nedokážeme poradiť. Preto som veľmi rada, že sa ku mne v období, keď sme pomoc odborníkov potrebovali, dostal kontakt na Kliniku Calma.
Slávka Balzanková
Zaujali sme vás? Neváhajte!

Zaregistrujte sa ešte dnes

Zostaňte s nami v kontakte

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach