Vzdelávací kurz

Kurz filiálnej terapie

Milí rodičia!

Na Klinike duševného zdravia Calma, pre Vás otvárame Kurz filiálnej terapie. Filiálna terapia je inak nazývaná terapia vzťahu rodiča a dieťaťa formou hry, ktorá je pre dieťa najprirodzenejším spôsobom komunikácie.

Začíname už 22. februára 2024. Zostáva už iba 1 voľné miesto!
 • Klinika Calma, Zochova 6, Bratislava

  miesto konania
 • 10-týždňový kurz

  1x týždenne
 • 60-90 minút

  trvanie
 • Mgr. Adriana Barlogová

  lektorka
 • Aj online

  po dohode s účastníkmi

O kurze

Pre koho je kurz vhodný?

Filiálna terapia je vhodná pre rodičov detí od 3 do 12 rokov.

Prístup, ktorý sa behom kurzu naučíte môže byť vhodný pre deti s úzkosťou, výbuchmi zlosti, ťažším rešpektovaním hraníc, enurézou, enkoprézou, rôznymi strachmi alebo Aspergerovým syndrómom.

Princípy a postupy filiálnej terapie môžu byť prospešné aj u detí, ktoré sa ťažšie adaptovali na zmeny, napríklad zmenu bydliska, narodenie mladšieho súrodenca alebo prekonávajú náročnejšie životné obdobie.

Ako prebieha kurz?

Filiálna terapia prebieha formou 10 týždňového skupinového kurzu pre rodičov.

Počas kurzu budete mať tzv. hrové polhodinky 1x za týždeň s Vašim dieťaťom u Vás doma. Prvé 3 stretnutia sú teoretické a od štvrtého týždňa budete mať možnosť priniesť videozáznam z hrovej polhodinky a hru na skupinovom stretnutí rozobrať s lektorkou.

Cena za kurz je 389 eur a viazaná je na jedného rodiča. Začiatok kurzu je 22.2.2024, potom kurz prebieha každý štvrtok o 15:00 hod, celkovo 10 týždňov (s výnimkou 7.3., počas jarných prázdnin).

Dĺžka jedného sedenia je 60 minút  (v prípade troch účastníkov) alebo 90 minút (v prípade štyroch účastníkov).

Prvé stretnutie je prezenčné a po dohode účastníkov je možné absolvovať zvyšné stretnutia aj formou online.
Prečo absolvovať tento kurz?

Počas tohto kurzu sa naučíte

Vytvoriť bezpečné a akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti prijaté
Prostredníctvom hry odčítať u Vášho dieťaťa strach, obavy, túžby, hnev či iné emócie, ktoré môžu byť navonok ťažšie rozpoznateľné
Pomôcť Vášmu dieťaťu spracovať situácie, ktoré ho môžu zaťažovať alebo inak ovplyvňovať
Pozitívne vplývať na vytváranie sebahodnoty a sebavedomia Vášho dieťaťa
Pomôcť Vášmu dieťaťu so sebakontrolou a základmi zodpovednosti
Osvojíte si herničkovo - terapeutické základy ako je: aktívne počúvanie dieťaťa, pomenovanie emócií, zadávanie hraníc, ponúkanie možnosti a iné
Ako používať balíček vybraných hračiek určených len na filiálnu terapiu
Získate zručnosti, ktoré môžete využívať pri výchove a v každodenných situáciách
Lektorka

Mgr. Adriana Barlogová

Adriana sa zaujíma o problematiku emocionality, sebadôvery a zlepšenia celkového života dieťaťa. Baví ju terapeutická aj diagnostická práca s deťmi.

Vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016. Od roku 2019 sa zameriava na priamu terapeutickú prácu s deťmi. Má skúsenosti z viacerých oblastí, ako napríklad terapeutická práca s deťmi s PAS modelom ESDM, rodinné poradenstvo, sluchový tréning JIAS, hrové terapie. Najviac ju aktuálne v práci bavia hrové prístupy pri práci s deťmi a postupne sa vzdeláva aj v terapii adolescentov. Rada robí osvetu poruchám autistického spektra a dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.

Je certifikovaná na pracu s deťmi prostredníctvom nedirektívnej terapie hrou. Je frekventantkou dlhodobého výcviku v KIP a v kurze filiálnej terapie. Má ukončený kurz Sandplaying s nadstavbou využitia pre klientov po traumatickom zážitku, WISC-III, ADOS-2, sluchový tréning JIAS.

Čo hovovoria klienti o Calme? 

Kliniku Calmu naozaj odporúčame, majú krásny prístup k deťom, snažia sa vyjsť v ústrety, stále hľadajú riešenia a rozmýšľajú ako viac pomôcť dieťaťu. Poskytujú konzultácie aj so školou, ktorú diéta navštevuje, organizujú rôzne podporné skupiny pre rodičov a pre deti. Prostredie je veľmi pekné, čisté.
Jana Chlebanova
Odporúčam, perfektný prístup k dieťaťu aj k rodičom, vysoká odbornosť psychologičky aj lekárky, príjemné prostredie.
Martina Yari
Kliniku Calma navštevujeme už dlhšiu dobu, po tragickej udalosti. Starajú sa o nás aj v detskej aj dospeláckej sekcii. Oceňujem komplexný prístup k pacientovi. Nielen pomoc psychiatričiek, ale ruka v ruke s medikamentóznou liečbou aj podporné pravidelné psychoterapie.
Alena Buzášová
Zaujali sme vás? Neváhajte!

Zostáva už iba posledné 1 miesto

Zostaňte s nami v kontakte

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach