Naši klienti sa nebudú cítiť okamžite dobre. Lebo nastupujú na cestu zmeny a tá často bolí.

(Rozhovor s Andrejom Glézlom)
Klinika Calma má rok prevádzky za sebou. Aby sme sprostredkovali svojim terajším ale aj potenciálnym klientom to, čo sa za rok na klinike udialo, čo klinika plánuje do budúcna, aké sú skúsenosti klientov s našou starostlivosťou porozprávali sme sa s Andrejom Glézlom, zodpovedným za to, ako dnes klinika vyzerá a tiež za to, aby klinika fungovala odborne a ekonomicky čo najlepšie.

Aký to bol rok Andrej?

AG : 
Bol to dynamický rok, plný učenia a práce. Pustili sme sa do veľkého dobrodružstva, predstavili sme trhu viacero noviniek a otestovali sme si niektoré naše predstavy o tom, ako by sme chceli ako zdravotnícke zariadenie fungovať.

V prvom roku sem poskytli služby viac ako 600 klientom. Zaviedli sme transparentnú platobnú prax (sme bezhotovostné zariadenie). Spustili sme viacero technologických noviniek, ktoré by mali uľahčovať našim klientom ich komunikáciu a vzťah s našim zariadením.

Náš odborný tím narástol z 5 na 11 členov, máme 4 skvelé Dobré duše na klientskú podporu a celkovo po roku v rôznych kapacitách na projekte pracuje alebo spolupracuje vyše 20 ľudí. A kvôli obrovskému dopytu budeme pokračovať v posilňovaní nášho tímu.


Klinka pôsobí v Bratislave, kde je dopyt po službách v oblasti duševného zdravia veľký. Je potrebné rozšírenie dnešných kapacít? Uvažuješ spolu s tímom o otvorení pobočiek kliniky aj na iných miestach Slovenska?
AG : V druhom roku nášho fungovania budeme pokračovať v raste, čo znamená aj rozširovanie našich priestorov. Presné detaily ešte prezradiť nemôžem, ale verím, že už na jeseň 2022 budeme môcť klientov privítať v rozšírenej prevádzke.

Určite uvažujeme aj o otvorení pobočiek na iných miestach Slovenska, ale to príde až v ďalších rokoch fungovania. Predpokladom je, že nájdeme pre spoluprácu tých správnych ľudí, ktorí budú zdieľať našu víziu: “Aby každý, kto to potrebuje, mohol získať vhodné a kvalitné prostriedky napomáhajúce prežitiu radostnejšieho, hodnotnejšieho a zdravšieho života s dostatočnou odolnosťou voči psychickej nepohode.” Klinika Calma chce byť dlhodobo popredným súkromným poskytovateľom služieb v oblasti duševného zdravia na Slovensku.


Aká je spätná väzba od klientov? Dá sa po roku povedať, že napĺňame ich očakávania ? Aké sú ich výhrady a aké návrhy ? Vypočuli sme a vylepšili niektoré z ich návrhov?

AG :
Naši klienti nám dávajú spätnú väzbu často. V mnohých oblastiach je pozitívna a v mnohých je stále obrovský priestor na zlepšenie. Tešíme sa, keď niekomu odborne pomôžeme a zlepšíme mu jeho zdravotný stav alebo zdravotný stav jeho dieťaťa, ale sme si vedomí aj toho, že niekedy sa práve vďaka našej pomoci naši klienti nebudú okamžite cítiť dobre. Lebo nastupujú na cestu zmeny a tá, často, bolí.

Preto sa snažíme zlepšovať naše služby v tých oblastiach, ktoré máme pod kontrolou. Aby sme pre klientov boli komunikačne dostupní a zrozumiteľní pri nastavovaní očakávaní. A vieme, že asi nebudeme vedieť uspokojiť všetky potreby našich klientov, ale v tej miere, ktorá je s ohľadom na časové kapacity nášho tímu možná, urobíme zdravé maximum, aby sme sa vždy vedeli pozrieť do zrkadla a klientom do očí.

Fungujeme v oblasti, ktorá je mimoriadne citlivá a máme klientov, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Absolvujeme množstvo komunikácie so záujemcami o naše služby, ktorým nevieme pomôcť priamo my, ale snažíme sa ich odkloniť na miesta, kde by pomoc mohli nájsť. Do komunikácie investujeme veľa našich zdrojov a stále sa javí, že toho nie je dosť.

Dopytu po službách starostlivosti o duševné zdravie je veľa a ľudia sa s témou stále potrebujú zoznámiť, porozumieť tomu, aké majú vlastne možnosti. Preto veľa investujeme aj do programov vzdelávania a v druhom roku prídeme s viacerými novinkami v tejto oblasti. Aby sme vedeli pomôcť aj ľuďom, ktorých nevieme priamo obslúžiť na našej prevádzke.

Ukázal nám dopyt klientov na niečo čo sme nemali v pláne? Prezraď nám prosím nejaké vylepšenia, alebo korekcie od pôvodného plánu.

AG : 
Viaceré naše predpoklady o potrebách trhu sa potvrdili. Preto ďalej pokračujeme v koncepte starostlivosti tak o detského, ako aj o dospelého klienta. Osvedčilo sa nám mať pod jednou strechou viaceré kompetencie a budeme pokračovať v posilňovaní tímu tak, aby sme s každým ďalším členom získali novú kompetenciu, ktorá pomôže novej množine klientov. A aj existujúci členovia nášho tímu sa kontinuálne vzdelávajú a prichádzajú s novými možnosťami starostlivosti o našich klientov.

Veľkou výzvou bude čiastočná digitalizácia niektorých našich služieb. Ale tešíme sa na to. Chceme, aby naši klienti mohli mať niektoré naše služby k dispozícii kedykoľvek, v pohodli svojho domova. A to sa dá dosiahnuť jedine digitalizáciou.

Pracujeme v širokom spektre služieb pre deti aj pre dospelých. S psychológmi, psychiatrami, psychoterapeutmi, špecialistami v pedagogike, sociálnymi pracovníkmi. Ako sa osvedčilo toto spojenie na jednom mieste?

AG : 
Je to uvádzaný ako jeden z hlavných dôvodov, prečo sa k nám hlásia záujemcovia o prácu v našom tíme. A jeden z hlavných dôvodov, prečo chcú súčasní členovia tímu ďalej pracovať v našom zariadení. Tento koncept si vyžaduje množstvo internej komunikácie, nastavovanie procesov a brúsenia hrán. Ale vieme, že sme na dobrej ceste a najdôležitejšie je to, že z toho majú najväčší benefit naši klienti, ktorých vieme obslúžiť širokospektrálne pod jednou strechou. Vieme pomôcť deťom, ale aj ich rodičom. Vieme pomôcť dospievajúcim klientom, z ktorých viacerí už u nás prešli z detskej do dospelej starostlivosti. A vieme pomôcť mnohým ľuďom na ceste k ich samostatnosti – naše programy vedieme tak, aby sme tam, kde je to vhodné, klientov postupne odpájali od individuálnej a smerovali do skupinovej podpory. A to sa nám darí a klienti si to pochvaľujú. Vďaka tomu vieme rýchlejšie pomôcť ďalším novým klientom.

Z pohľadu ponuky sme priniesli do segmentu služieb starostlivosti o duševné zdravie nový spôsob “balíčkovania terapií” do Programov. Je to pre klientov zrozumiteľná ponuka?

AG : Ako sa vraví: “the proof is in the pudding”. Klienti na náš systém bez problémov nabehli. Našou ambíciou bolo vytvoriť predvídateľný spôsob fungovania, ktorý drží vzájomné vzťahy medzi nami a klientom v rovnováhe a dáva čo najjasnejší plán, že čo sa bude v našom vzťahu v danom čase diať. V našich programoch kombinujeme individuálnu starostlivosť s kolektívnymi prvkami. A tento model sa ukazuje ako “trefa do čierneho”. Lebo vieme, že kapacitne nebudeme nikdy schopní všetkých klientov kontinuálne obslúžiť len v individuálnych terapiách. Také množstvo odborníkov pri takom raste dopytu po našich službách asi nikdy mať nebudeme. Preto musíme inovovať a hľadať nové spôsoby, ako poskytnúť klientom kvalitné služby, ktoré im pomôžu.