Klinika duševného zdravia Calma otvára novú psychoterapeutickú skupinu už túto jeseň!

Na to, aby bola zachovaná dynamika tejto skupiny, je potrebných 8 až 12 členov. Vás, ktorí ste si možno v minulosti prešli individuálnymi terapiami a chceli by ste na proces nadviazať v niekoľko člennej zostave, pod vedením našich odborníkov, MUDr. Martinom Ondrejkovičom a Mgr. Luciou Pružinskou, alebo Vám takáto skupinová aktivita bola odporučená. Ak Vás navštevovanie psychoterapeutickej skupiny oslovuje, ozvite sa nám emailom na info@klnikacalma.sk a po tom, čo naši odborníci formou vstupnej konzultácie zhodnotia, že je táto metóda terapie pre Vás skutočne  vhodná, môžete sa stať ďalším z členov tejto skupiny.

Ďalšiu psychoterapeutickú skupinu otvárame v mesiaci september 2022, pričom termín prvého stretnutia je naplánovaný na utorok 13.9.2022. Je preto nevyhnutné, kontaktovať nás čo najskôr.

Čo je psychoterapeutická skupina a ako prebieha?
Psychoterapeutická skupina bude uzatvorená, to znamená, že sa jej členovia budú stretávať v tom istom zložení celý rok. Je to dôležité pre vznik a rozvoj skupinovej dynamiky – čo sú – inými slovami – vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny navzájom a medzi členmi skupiny a terapeutmi. V zahraničí je skupinová forma psychoterapie oveľa intenzívnejšie využívaná a mnohé štúdie potvrdzujú jej pozitívny prínos – z dlhodobého hľadiska má porovnateľný efekt ako medikamentózna liečba (tá odstraňuje príznaky ochorenia, ale nerieši problémy, ktoré stoja za rozvojom duševných ťažkostí).  Preto je dôležité s týmto časovým rozsahom (1 kalendárny rok, 2 stretnutia v mesiaci) počítať.Skupinu budú viesť dvaja skúsení psychoterapeuti, MUDr. Martin Ondrejkovič a Mgr. Lucia Pružinská.

Aký je postup prijatia do skupinovej psychoterapie?
V prvom kroku je pre nás nevyhnutné spoznať Vás a z odborného hľadiska potvrdiť vhodnosť tejto metódy pre Vás. Vstupu do psychoterapeutickej skupiny preto predchádza absolvovanie tzv. vstupného obrazu, ktorý nám prezradí, či je psychoterapeutická skupina pre Vás a Váš stav vhodná. 

Plán vstupných obrazov pre kandidátov do skupinovej psychoterapeutickej skupiny:
Táto základná vstupná diagnostika pre kandidátov do skupinovej psychoterapeutickej skupiny, bude prebiehať v mesiacoch júl a august tak, aby nám v septembri bola jasná fixná zostava členov novej psychoterapeutickej skupiny. Vstupný obraz je v sume 99 eur a trvá približne 60 minút.

Viac informácií na info@klnikacalma.sk alebo na našom webe www.klinikacalma.sk