Máme nový program pre súrodencov detí s PAS.
Začíname 20.októbra 2022

10 stretnutí detí za 10 týždňov, vždy vo štvrtok o 15:00

Skupina je určená pre deti od 7 do 12 rokov. 

Milí rodičia, na Klinike duševného zdravia Calma otvárame jedinečný program STEPS pre súrodencov detí s poruchou autistického spektra. Ide o skupinový terapeuticko-zážitkový program, kde by sme si v bezpečnom, akceptujúcom a prijímajúcom prostredí vysvetlili, čo je autizmus, aké môže mať prejavy, prečo je súrodenec s PAS v niečom iný a výnimočný, ako mu môžeme pomôcť, ale aj ako reagovať v ťažších situáciách. Deti pri tom zažijú veľa zábavy, spoznajú nových kamarátov a zistia, že nie sú sami, kto má súrodenca s PAS.

Program STEPS vychádza z faktu, že aj zdraví súrodenci detí s PAS majú celý rad špecifických potrieb a sú vystavení významným stresorom. To sa môže negatívne odrážať v oblastiach, akými sú správanie, prežívanie a psychosociálna adaptácia. Je teda dôležité, aby súrodenci detí s PAS boli včas podporovaní, pretože takto môžeme predísť problémom.

Predpoklady zaradenia do skupiny: Deti pred zaradením do skupiny prejdú u nás na klinike Základnou diagnostikou (119€). V prípade, že narazíme na nejakú prekážku, odporučíme rodine aké ďalšie kroky by boli vhodné: napr. individuálna terapia, vzdelávacia skupina pre rodičov a pod. Cena programu : 199€. Súčasťou programu je okrem 10 stretnutí detí aj jedna skupina pre rodičov a jedno stretnutie súrodencov po 3 mesiacoch.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom na : info@klinikacalma.sk